20120316
January 13, 2013
Sistem Yöneticisi
Bilişim Sektörü
Sistem Yöneticisi
4 Yıl
Yapıldı

Servis olarak yurtiçi ve yurtdışı finansal kurumlara sunulan firma altyapısının verimli, güvenli ve kesintisiz çalışmasının sağlanması.

Bilgi işlem ve iletişim altyapısının hedeflenen hizmet seviyelerini optimal maliyetle destekleyecek şekilde tasarlanması, kapasite yönetiminin yapılması, gerekli değişikliklerin kontrollü olarak gerçekleştirilmesi
-Bilgi İşlem ve İletişim altyapısının izlenmesi, değişen koşullarda verimli çalışmasının sağlanması, ve bunları sağlayacak sistemlerin geliştirilmesi.Sistemlerin kesintisiz ve güvenli işletimini sağlayacak düzen ve düzeneklerin geliştirilmesi, işletilmesi
-Veri güvenliğini ve bütünlüğünü sağlayacak sistem ve süreçlerin geliştirilmesi, işletilmesi
-Kontrol ve denetim sistemlerinin geliştirilmesi ve işletilmesi
-Ürün temini ile ilgili spesifikasyon, fizibilite, teklif alma, değerlendirme süreçlerinin gerçekleştirilmesi.

- Linux/Unix işletim sistemi yönetimi tecrübesi
- Kabuk betikleri programlama(shell scripting)
- Bilgi güvenliği sistem ve yöntemleri bilgisi
- Network switch router firewall loadbalancer sistemleri bilgisi
- IDS/IPS saldırı tespit ve önleme sistemleri bilgisi
- Sanallastirma altyapıları ve tercihen vmware tecrübesi
- Uygulama sunucuları tomcat, websphere yönetim tecrübesi
- Değişiklik Yönetimi, Kapasite Yönetimi, İşletim süreçleri ile ilgili kurumsal tecrübe ve bilgi İlgilenen adaylar, başvurularınızeynep@prosisdanismanlık.com adresine yönlendirebilirler.