1430835600
May 5, 2015
Finans Koordinatörü
İnşaat ve Madencilik Grup Şirketi
İnşaat, Maden
Finans Koordinatörü
Sürekli / Tam zamanlı
Üniversite
15 Yıl
Muaf, Yapıldı

Danışmanlığını yapmakta olduğumuz demir-çelik alanında faaliyet gösteren iş ortağımızın merkez ve tüm grup şirketlerinin finansal süreçlerinin yönetiminden sorumlu olacak Finans Koordinatörü arayışımız mevcuttur. 

 • Üniversitelerin ilgili bölümlerinden (Ekonomi, Maliye, Bankacılık) mezun,
 • Alanında en az 15 yıl deneyimli,
 • Tercihen bankacılık deneyimi olan,
 • Büyük ölçekli şirket ve grup şirket işlemlerinde tecrübeli,
 • Muhasebe, bütçe, iç kontrol ve risk yönetimi, vergi, proje finansmanı, dış ticaret, sözleşme hukuku, cari işlemler, nakit akışı, talimat, virman, risk yönetimi ve çek-senet mevzuatı alanlarında bilgili ve tecrübeli,
 • Finansal tabloların hazırlanması ve yorumlanmasında uzman,
 • Logo Tiger Plus programını ve ticari muhasebe modüllerini ileri derecede kullanabilen,
 • Uluslararası Finansal Raporlama Standartları konusunda bilgili,
 • Risk yönetimi gerçekleştirebilecek,
 • Yoğun iş temposuna uyum sağlayabilecek,
 • Maliyet ve karlılık muhasebesi, finansal analiz ve mali raporlama alanlarında yetkin
 • Şirketin günlük finansal operasyonlarının yürütülmesi ve yönetilmesini sağlamak,
 • Banka ve diğer finans kuruluşları ile ilişkilerin sağlıklı ve düzenli yürütülmesini sağlamak,
 • Kasa, banka, çek-senet hareketleri, kredi cari hesap takibi yapmak ve planlanmasının yapılmasını sağlamak,
 • Nakdi ve gayri nakdi kredi işlemlerine ait süreçlerin takibini yapmak ve yönetmek,
 • Şirketin gelir ve nakit akışı bağlantılı genel finansal performansını iyileştirici analiz ve çalışmalarını yapmak,
 • Şirketlerin periyodik nakit akış raporlarını hazırlamak,
 • Yatırım bütçesinin takibini yapmak ve raporlamak,
 • Finansal işlemlerle ilgili masraf/faiz/komisyonları takip etmek, anlaşmalara uygunluğunu denetlemek,
 • Üst yönetim finansal raporlarının hazırlanmasını ve sunulmasını sağlamak.